Vitello valdostana


Ternera, jamón york y queso.

Ternera, jamón york y queso.